Per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet actief, te weten de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door deze verordening worden ondernemers verplicht duidelijk te communiceren wat zij met de gegevens van hun klanten/cliënten doen, daar soms ook expliciet toestemming voor te vragen, én deze gegevens natuurlijk zo goed mogelijk te beschermen.

De privacyverklaring van Lifestyle Massagetherapie luidt als volgt:
 

Privacyverklaring Lifestyle Massagetherapie

Laatst bijgewerkt op 14-02-2020
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifestyle Massagetherapie (met als gevoerde praktijknamen: Lifestyle Massage Noordwijk / Lifestyle Massage Katwijk / Massagepraktijk Massage aan Zee) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Naam zorgverzekeraar
 •  

  Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

  Lifestyle Massagetherapie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
   

  Waarom we gegevens nodig hebben

  Lifestyle Massagetherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en eventueel het toesturen van de factuur
 • Het opstellen van een medisch dossier met betrekking tot uw behandeling wanneer het massagetherapie betreft (met intake voor de zorgverzekeraar)
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •  

  Hoe lang we gegevens bewaren

  Lifestyle Massagetherapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijk verplichte termijnen, welke zijn:

 • Financiële boekhouding (facturen, betaalgegevens) = 7 jaar
 • Medische dossiers wanneer het massagetherapie betreft (met intake voor de zorgverzekeraar) = 15 jaar
 •  

  Delen met anderen

  Lifestyle Massagetherapie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw expliciete toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Lifestyle Massagetherapie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
   

  Websitebezoek

  Lifestyle Massagetherapie gebruikt op haar websites (www.lifestylemassagenoordwijk.nl / www.massageaanzee.nl / www.lifestylemassagekatwijk.nl) in principe géén cookies. Indien dit verandert, dan zal voor optionele cookies uw goedkeuring gevraagd worden conform Europese wetgeving.

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone voor functionele, analytische of tracking doeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw verwerkte persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren of te laten verwijderen. Vanuit de wetgever is Lifestyle Massagetherapie verplicht om de financiële boekhouding 7 jaar te bewaren en de medische boekhouding 15 jaar.
  Het recht op vergetelheid is niet van toepassing op deze administratie. Wel kunt u verzoeken om overige gegevens te laten verwijderen, zodat Lifestyle Massagetherapie u bijvoorbeeld niet meer zal kunnen berichten over wijzigingen van diensten en producten.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
  massagenoordwijk@hotmail.com. Lifestyle massagetherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
   

  Beveiliging

  Lifestyle Massagetherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via massagenoordwijk@hotmail.com.

  Een aantal van de programma’s / bedrijven waar wij gebruik van maken zijn onderstaande. Deze programma’s moeten zich elk ook houden aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens zoals die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Met het gebruik van deze programma’s is daarom direct ook een verwerkersovereenkomst van toepassing.

  Mocht een programma toch niet veilig blijken, dan zal Lifestyle Massagetherapie direct het gebruik hiervan staken. Wij zorgen er altijd voor dat de programma’s die wij gebruiken up-to-date zijn en voorzien van veilige wachtwoorden.

 • Windows 10
 • Microsoft Office (Excel, Word)
 • Google producten zoals Gmail en Calendar (op laptop en telefoon)
 • Microsoft producten zoals Hotmail en OneDrive (back-up van admin)
 • Android (op Samsung Galaxy en Huawei)
 • ESET antivirus
 • ING bankieren app en op desktop
 • iXL hosting – websites zijn beveiligd door SSL encryptie
 • AH mobiel (telefoon en SMS)
 • WhatsApp (eigendom van Facebook)
 • Tikkie (eigendom van ABN AMRO)
 •  

  Contactgegevens

  Wanneer u contact wilt opnemen met Lifestyle Massagetherapie, dan kunt u ons als volgt bereiken:
  Postadres = Suurmondstraat 48, 2221 TJ Katwijk
  Telefoon = 06-19377447
  E-mail = massagenoordwijk@hotmail.com
  Website = www.lifestylemassagenoordwijk.nl/contact/
  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel = 63792788