Peter Hess is een Duitse ingenieur die een hoogwaardige methode van klankmassage heeft ontwikkeld. Van oorsprong is het een ontspanningsmethode waaraan oude en nieuwe kennis over de werking van klanken met betrekking tot het lichaam aan ten grondslag ligt.
 
De methode van Peter Hess is in de loop der jaren constant onderzocht en verbeterd. Peter Hess is deze al in 1984 begonnen te ontwikkelen. Omdat de methode zulke goede resultaten gaf, is het een internationale standaard geworden. In maar liefst 22 landen wordt dezelfde methode onderwezen en jaarlijks vindt er een conferentie plaats waarin de kennis uit al die landen weer bij elkaar wordt gebracht. De Peter Hess®-methode mag dan ook met recht een instituut genoemd worden.
 
Zie hier het promotiefilmpje van de Portugese Peter Hess-®academie:
 

 

Hoogwaardige scholing

Toen massagetherapeut en klankmasseur Fieneke geïnteresseerd raakte in het leren werken met klankschalen, was de keuze voor een opleiding aan de Peter Hess®-academie Nederland snel gemaakt. Het voordeel van instappen in een goed ontwikkelde methode is dat er veel onderzoek is gedaan naar werkwijze en effectiviteit.
 
Werken met de Peter Hess®-methode betekent heel praktisch werken met klankschalen op een bijzonder efficiënte manier. Het is dan ook niet zomaar op een klankschaal slaan (of rammen, zoals je in sommige filmpjes op Youtube ziet…), maar echt een methode waarbij goed is nagedacht over de manier van aanslaan en wélke klankschaal met unieke kwaliteiten wáár en wanneer wordt geplaatst.
 
Hierbij wordt de klankmassage altijd aangepast aan jouw behoeften als individu bínnen de kaders van de methodiek. Klankmasseurs volgens de Peter Hess®-methode zijn altijd goed opgeleid in de officiële academies.
 

Bijscholingen en nascholingen

Ook de vele mogelijkheden tot bijscholing vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk van de Peter Hess®-klankmethoden. Alle trainingen zijn ontworpen door deskundigen uit het werkveld. Zowel praktijkervaring als wetenschappelijke inzichten komen in de cursussen aan bod.
 
Fieneke van Lifestyle Massage Noordwijk heeft door de geboorte van haar dochter nog geen bijscholingen kunnen volgen, maar heeft wel de basisklankopleiding met veel succes doorlopen. Onder meer klankcollega Natasja in Wassenaar heeft wel veel bijscholingen gedaan, maar zij wordt weer niet vergoed door de zorgverzekeraars.